Kongreler
Peryön Akademi
Peryön Haberleri
Sosyal Sorumluluk
Etik Kurul
Bilgi Yönetimi Platformu
Peryön Medya Yayınları
Tüzük
Basın Odası
Sosyal Etkinlikler
Bize Ulaşın

  ÇASGEM İŞKUR PERYÖN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 08.02.2017

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Gaziantep’te Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Gaziantep’te şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM’i temsilen ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ, Kıdemli Proje Yöneticisi V. Doç. Dr. Erdem CAM, Proje Yönetim Birimi Üyeleri Kenan KOÇ ile proje teknik destek ekibi katılmıştır. ÇASGEM hem işverenler hem de çalışanların daha sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamları taleplerini ve çalışma hayatının değişen koşullarını dikkate alarak, kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla “Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi”ni uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Konya ile başlayan tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ikincisi Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç EKİN’in desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin İş Güvenliği Uzmanları (İGU) ve Personel Müdürleri ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Programın 1. gününde 8 Şubat tarihinde, Gaziantep Ticaret Odası , Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü, Gaziantep OSB, Gaziantep İtfaiye Daire Başkanlığı ziyaret edilmiştir. “ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi”, Avrupa Birliği’nin kısaca IPA olarak bilinen “Katılım Öncesi Yardım Aracı” kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AB Komisyonu arasında imzalanan Finansman Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği fonları tarafından desteklenmektedir. Bu projeyle AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlarının eğitim tasarlama, geliştirme ve gerçekleştirme kabiliyetlerinin arttırılması, nitelikli Eğitim Modülleri geliştirilmesi, e-eğitim sistemi tasarlanması hedeflenmektedir. ÇASGEM’in daha verimli ve etkin çalışabilmesi için yeni organizasyon yapısı tasarlanması ve yasal yapısının yeniden yapılandırılması bu projenin hedeflerinden biridir. Projeyle gerçekleştirilmesi planlanan diğer bir hedef ise ÇASGEM’in hizmet ve faaliyetlerinin tüm Türkiye genelinde paydaşlara, kurumlara ve her sektörden şirketlere tanıtılması ve hizmet alanının genişletilmesidir. ÇASGEM’in eğitimleri ile ilgili bilgi almak için www.casgem.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilir veya 0 (312) 594 14 00 - 527 51 27 telefonlardan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
PERYÖN GÜNEYDOĞU 2013 - 2014